Våre tjenester

Kreative og løsningsorienterte sivilingeniører med lang erfaring

Kontakt oss

Vi tar kontroll på byggeprosessen

Med vår lange erfaring og kompetanse i faget har vi opparbeidet en solid og effektiv arbeidsmetodikk. Våre kreative og dyktige sivilingeniører leverer løsninger basert på kvalitet, og med hensyn til miljøet rundt. Vi har en god forståelse for hele byggeprosessen, og alle involverte ledd. Vi sørger for at prosjektet får en sømløs progresjon, innenfor budsjett og satte tidsfrister.

Dersom dere har et prosjekt hvor dere ønsker profesjonell bistand i forbindelse med planlegging eller gjennomføring, eller om dere har møtt på et problem eller en utfordring som er vanskelig å løse i et pågående prosjekt. Vi har kompetansen og erfaringen til å bistå dere med profesjonell rådgivning. Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale om ditt prosjekt!

Prosjektadministrasjon

Vi har lang erfaring med administrasjon av både store og små prosjekter med ulik grad av kompleksitet. Vi bistår byggherrer med faglige råd og veiledning, og sørger for tidlig involvering av rett kompetanse og ressurser, slik at prosjektet utvikler seg optimalt.
Prosjektlederen er byggherrens nærmeste samarbeidspartner, og har det overordnede ansvaret for hele prosjektorganisasjonen, herunder også byggeleder ved delte entrepriser.
Våre prosjektledere sørger for at prosjektet ivaretar byggherreforskriftens krav til HMS og SHA, og at prosjektet leveres til rett tid, kostnad og kvalitet.

Prosjektering

Vi kan bistå med prosjektering innen alle fagområder via egne ingeniører og samarbeidspartnere, slik at vi kan levere komplette arbeider i alle prosjekter. Innenfor prosjektering kan vi bistå med byggeteknisk ekspertise innen beregninger, dimensjonering, tegninger og spesifikasjoner for alle typer bygg og konstruksjoner. Vi utarbeider tegninger og 3D-illustrasjoner fra idé til ferdig bygg, herunder alle nødvendige tegninger. Som prosjekteringsleder sørger vi for god kommunikasjon og samarbeid mellom alle involverte parter, slik at prosjektets forutsetninger og mål følges opp og ivaretas gjennom hele planleggingsfasen.

Byggeledelse

Vi har erfarne byggeledere som sørger for at prosjektet styres med hensyn til riktig kvalitet, fremdrift og i henhold til de økonomiske rammene. Byggeleder sørger for å koordinere alle entreprenører på byggeplassen, herunder fremdrift og samkjøring av ulike fagområder, logistikk og ikke minst oppfølging av kvalitet gjennom hele byggefasen, og slik sikre at byggherren sitter igjen med et prosjekt som er levert i henhold til spesifikasjoner og kontrakt.

Byggherreombud

I totalentrepriseprosjekter står oppfølging av andres leveranser sentralt, og som oftest er det nødvendig for byggherren å støtte seg på faglig kompetanse og erfaring for å kunne følge opp totalentreprenørens leveranser. Vi sørger for å ivareta byggherrens interesser gjennom prosjekter gjennom bistand til utarbeidelse av kravspesifikasjon og kontrakter, evaluering av entreprenørens foreslåtte løsninger og kvaliteter, samt følge med på fremdrift og kvalitet på alle leveranser i prosjektet.

Uavhengig kontroll

Det er i henhold til Plan- og bygningsloven et lovpålagt krav om uavhengig kontroll i kompliserte byggeprosjekter, og vi benytter vår kunnskap til å utføre denne kontrollen på vegne av byggherren. Vi benytter moderne systemer for innhenting og organisering av dokumentasjon fra alle involverte i prosjektet, og sørger for en rettidig og nøyaktig kontroll i henhold til byggesaksforskriften.

Ansvarlig søker

Vi bistår som ansvarlig søker i alle bygge- og anleggsprosjekter. Dette er en administrativ rolle hvor vi passer på at alt dokumenteres i henhold til krav i byggesaksforskriften, samt at alle ansvarsområder er ivaretatt av ansvarlige foretak med korrekt kompetanse. Denne funksjonen fungerer som et bindeledd mellom det offentlige og byggherren/prosjektets involverte.

Trenger du vår kompetanse til et byggeprosjekt?

Kontakt oss for en hyggelig samtale, helt uforpliktende.

Kontakt oss